Gorvinovy stránky   Některé symboly alchymistů

Z knihy: Křivolaké cesty vědy; V. Karpenko, P. Augusta; nakl. Albatros, 1987.

   Základní symboly


                  
                  
                  


   Kovy

                  
                  
                  
                  


   Látky


                  
                  
                  
                  


   Operace, pomůcky a čas