Gorvinovy stránkyRopný zlom - blízká realita a její důsledky


   Teprve nedávno jsem se dozvěděl o tzv. Ropném zlomu (angl. Peak oil) a protože se jedná o velice závažný problém, hned o něm informuji čtenáře na svých stránkách.

   O co vlastně jde?

   Analytik M. King Hubbert, geolog od firmy Shell, dokázal v roce 1956 matematicky, že křivka těžby z každého ropného pole má tvar zvonu: pomalu roste, pak roste rychle, pak se udržuje na stejné úrovni po určitou dobu a pak zase rychle klesá. Hubbert správně předpověděl, že domácí americká těžba ropy vyvrcholí kolem roku 1970, 40 let po obdobích velkých objevů amerických ropných polí kolem roku 1930. Podobná situace pravděpodobně nastává v současné době, ale v celosvětovém měřítku - těžba ropy vrcholí.

   Shrnuto ve stručnosti: Zásoby ropy sice mohou vydržet při současné spotřebě do roku 2050 a možná i více, ale problém je v tom, že těžba podle výše uvedeného principu nedokáže krýt poptávku. To může mít velmi negativní, až katastrofální důsledky zejména pro rozvinuté země, kterou je též ČR.

   Na níže uvedených odkazech se můžete dozvědět více o "problému ropného zlomu". Je důležité vědět co hrozí, abychom se mohli připravit na velmi pravděpodobný ekonomický kolaps, který nám hrozí z nedostatku ropy dříve, než jsme si dosud připouštěli.


 • Britské listy - sekce ROPA; doporučuji zejména články Jindřicha Kalouse.

 • WM magazín - Život ve světě bez ropy.

 • Konec ropné civilizace? - Článek z penize.cz

 • Mám obavy z budoucnosti - Článek ze stránek Jakuba Krčmáře - grafika a webdesignéra

 • Jíme potraviny vyrobené z ropy - Článek z Biom.cz


 •    Jak hrozbě ropného zlomu čelit?

     Je všeobecně známo, že v současné době neexistuje nic, co by dokázalo nahradit ropu v tak masovém měřítku, jak ji používáme. Ani líh či řepkový methylester nebo jiná "zelená" paliva. Takže ať chceme, nebo ne, musíme změnit sebe, své myšlení a životní styl. Domnívám se, že je lepší to udělat dobrovolně, s chutí, postupně a zavčas, než být zastiženi náhle nepřipraveni a být ke změnám donuceni nevyhnutelnými důsledky nedostatku ropy, která, ať už je to tak nebo onak, stejně v blízké budoucnosti dojde.

     Zájem současných nadnárodních společností je, aby měli co největší zisky, což je pochopitelné a logické, a tak nás též logicky nebudou pobízet k nějaké změně, ba právě naopak, ke spotřebnímu stylu, dokud to jen půjde. Zajímavá a praktická řešení problému s obživou, který je na prvním místě v životě, jsou ekozahrady pěstované na principech permakultury. Vřele vám doporučuji přečíst si stránky v následujících odkazech. Určitě tam najdete, stejně jako já, velmi zajímavé věci.


 • Sdružení země - Nová vize venkova; přírodní hospodaření.

 • Ekozahrady - Stránky o principech permakultury.

 • Revolúcia jednej slamky - Masanobu Fukuoka; kniha o farmaření, životní filozofii, uzdravení Země a lidské duše...


 •    
  < ZPĚT na Gorvinovy odkazy


   
  Gorvin (c) 2005