Gorvinovy stránky

Na samotě u lesa...
 • Projekt Nensos

 • 1. Popis
  vesničky Nensos


 • 2. Fungování
  vesničky Nensos


 • 3. Fáze projektu


 •    Projekt Nensos - popis vesničky Nensos

     Následující popis je zatím nerealizovaný plán vesničky Nensos, který se pochopitelně může měnit.

     Nensos tvoří pět řad přízemních domků (vždy po šesti) semknutých ve tvaru pentagonu pentagon, v jehož rozích jsou jednopatrové zastřešené věže. Vnitřní prostor takto vytvořeného pentagonu rozděluje centrální budova a zeď na dva dvory či nádvoří. Některé domky jsou využívány pouze jako stáje, dílny apod. (zejména domky prvního nádvoří), jiné domky jsou obytné - poskytují soukromí a zázemí obyvatelům - členům a hostům - nečlenům (především jde o domky druhého nádvoří).

     Centrální budova - Palác Nensos.

     Centrální budovu tvoří Věž a vlastní Palác.


     1.1. Věž

     - suterén a přízemí obsahují sklady,
     - 1. patro tvoří kancelář a obytná část,
     2. patro: zásobník vody a Svatyně - místnost pro společná jednání o záležitostech Nensos.

     Podle této místnosti - Svatyně - je nazvána celá vesnička i projekt Nensos. „Nén“ - znamená kwenijsky „voda“ - bude zde umístněn zásobník životně nezbytné vody a bude tu hořet „věčný“ plamínek posvátného ohně „sá“, který je symbolem Slunce a jeho teplých životodárných paprsků. Koncovka „-os“ v „Nen-s-os“ znamená „opevněné město“ či „pevnost“.


     1.2. Palác

     suterén obsahuje: sklady, čerpadlo vody, kotelnu, pece (pekařskou, hrnčířskou a retortovou pec k výrobě dřevěného uhlí) a dřevoplynovou elektrocentrálu,
     - v přízemí jsou: jídelna, kuchyně, WC+sprchy, prádelna a také ošetřovna,
     1. patro obsahuje: knihovnu, školu (přednáškovou místnost), laboratoř (fyziky, chemie apod.), zásobník teplé vody a salónek.   
  Gorvin (c) 2007