Gorvinovy stránky

SLUNCE
 • Něco o mně

 • Alchymie
  naživo


 • Mé projekty

 • Energie
  pro lidi


 • Fotogalerie

 • Odkazy

 • Novinky

 • INDEX


 • Sluneční srpek
     Energie pro lidi
   
     Na níže uvedených odkazech nabízíme několik nápadů, které se týkají využití ekologicky čisté Sluneční energie.     Otec Slunce, Matka Země a dítě člověk
  ZEMĚ

     „Udržitelný rozvoj znamená ekonomický a společenský pokrok, který naplňuje potřeby současných generací, aniž by omezoval možnosti příštích generací splnit jejich potřeby.“

       Definice Světové konference pro životní prostředí a rozvoj.

                                              

     Pozornost dávných národů, z nichž vychází i naše civilizace se upírala především na Matku Zemi a Otce Slunce. Nezapomínejme, že lidské teplo a energie, kterou přijímáme a využíváme ke svému životu, a vyzařujeme nejen při tvorbě a práci, je energií Slunce. Kyslík, který dýcháme a výživu, kterou přijímáme, existují jen díky rostlinám a Sluneční energii. Ta k nám od něj přichází prostřednictvím Matky Země - jejích obyvatelů - živoucích rostlin i zvířat. Možná by nezaškodilo trochu naší úcty k životu těchto organizmů. Či prostě "jen" úcty... A to, že lidská bytost má v sobě takový nesmírný potenciál, který mu umožňuje výsadní postavení na Zemi, by nemělo vést k zneužívání jak tohoto potenciálu, tak i planety Země.

     Dávná katastrofa způsobila uložení obrovského množství biomateriálu do, postupnými nánosy stále větších hlubin Země a napadá mě, jestli masovým spalováním těchto fosilních zásob - ropy a uhlí, tedy vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje, které mohou být využity např. k výrobě plastů, léčiv atp., nepřivoláváme zpět tuto dávnou katastrofu, jejíž následky se mírnily a porušená rovnováha vyrovnávala, mnoho tisíc let.

     Napadá mě, že zásoby fosilních paliv bychom mohli brát jako "dar", který nám byl "dán", abychom mohli jako lidské bytosti vyzkoušet nový druh vývoje, nový typ kultury a civilizace, která, jako každá jiná před tou naší, má své problémy a tyto jsou vykupovány a překonávány mnohdy velkým potem a utrpením. "Dar", abychom mohli začít. Ale nyní máme již dost poznání a vědomostí, aby jsme mohli svou pozornost obrátit na Slunce, jako Čistý zdroj naší energie.

     Vím, že podobných slov, jako jsou uvedeny na těchto řádkách, již byly napsány nesmírné spousty a právě proto teď přejděme ke konkrétním projektům, které by mohly řešit problémy Země a člověka. Obraťme se ke Světlu a pozitivní víře, že můžeme problémy řešit a vyřešit.

   


   
 • 1) Něco o vodíkovém hospodářství - koncepce globální energetiky

 • 2) Výroba vodíku pomocí sluneční energie, termochemickým rozkladem vody cyklickou reakcí

 • 3) Výroba „sluneční“ elektrické energie principem termochemické cyklické reakce

 • 4) Tepelný stroj pracující na principu rozdílů denní a noční teploty

 • 5) Fotovoltaické články - „sluneční“ elektrická energie

 • 6) Stirlingův motor - „sluneční“ elektrická energie

 • 7) Další energetické zdroje Země

 •  

  Email: gorvin(a)centrum.cz

   
   
  Gorvin (c) 2004
  Seznam